ADR

Opasne tvari obuhvaćaju tvari koje predstavljaju povećanu opasnost za čovjeka, imovinu i okoliš.

Svi sudionici u prijevozu takvih tvari (osobe koje organiziraju rad vezan uz prijevoz opasnih tvari, primaju, utovaruju, istovaruju ili nadziru rad vezan uz prijevoz), a prvenstveno vozači moraju biti educirani o vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza, postupanju s takvim tvarima i osnovnim načelima zaštite.

Za vozače koji prevoze opasne tvari organiziramo osnovne tečajeve i tečajeve obnove znanja:

– osnovni tečaj

– dopunski tečaj za prijevoz u cisternama

– dopunski tečaj za prijevoz eksplozivnih tvari i predmeta (klasa 1)

– dopunski tečaj za prijevoz radioaktivnih tvari (klasa 7)

Nakon završenog tečaja kandidati polažu ispit.

Svi polaznici nakon završetka tečaja dobivaju brošuru s osnovnim uputama.

Uvjeti za upis:

– najmanje 21 godina života,

– posjedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 1 godinu

Dokumentacija potrebna za upis:

– osobna iskaznica,

– vozačka dozvola

u slučaju produljenja – ADR potvrda za koju se traži produljenje

Top